12 Tháng Bảy 2020

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN

Danh sách Giảng viên và Chuyên viên cơ hữu

 PGS. TS Nguyễn Văn Thuận

Giảng viên, Trưởng bộ môn Công Nghệ Sinh Học, Trưởng khoa Công nghệ Sinh học

Tốt nghiệp: Tiến sĩ tại trường đại học Kobe, Nhật Bản. Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện CNSH thuộc viện Riken, Nhật Bản.

Chuyên môn: Tế bào gốc, Tái biệt hóa tế bào, Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Email: nvthuan@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3488)

PGS. TS. Trần Văn Minh

 

Giảng viên

Tốt nghiệp: Tiến sĩ tại trường đại học Nông Lâm

Chuyên môn: Công nghệ Sinh học

Email: tvminh@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3335)

 PGS. TS. Nguyễn Hoàng Khuê Tú

 

 

 

 Giảng viên

Tốt nghiệp: Tiến sĩ khoa Dược tại trường đại học Hiroshima, Nhật Bản

Chuyên môn: Khoa học Dược: nghiên cứu sản phẩm sinh dược, dược di truyền, sản phẩm tự nhiên, dược lý, phản ứng ngược của thuốc, CNSH protein người, CNSH Vinh sinh- Ký chủ, cơ chế sinh tổng hợp thuốc

Email: nvhktu@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3335)

 PGS. TS. Nguyễn Phương Thảo

 

 Giảng viên

Tốt nghiệp:Tiến sĩ tại Nara Institute of Science and Technology, Nhật Bản

Chuyên môn: Di truyền phân tử thực vật, miễn dịch thực vật, dẫn truyền tín hiệu thực vật

Email: npthao@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3335)

 TS. Bùi Hồng Thủy

 

 Giảng viên

Tốt nghiệp: Tiến sĩ tại trường đại học Kobe, Nhật Bản. Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện CNSH thuộc viện Riken, Nhật Bản.

Chuyên môn: Tế bào gốc, tái biệt hóa tế bào, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Email: bhthuy@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3488)

 TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

 

 Giảng Viên

Tốt nghiệp: Tiến sĩ tại University of Greifswald, CHLB Đức.

Chuyên Môn: Miễn dịch học, vi sinh y học

Email: ntthoai@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3335)

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh

 

Giảng Viên

Tốt nghiệp: Tiến sĩ Prince of Songkla University, Thái Lan

Chuyên môn: Tối ưu hóa

Email: ttmhanh@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 837244270 (ext: 3335)

ThS. Tống Thị Hằng

 

Giảng Viên

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại Sunmoon University, Hàn Quốc

Chuyên môn: Kỹ thuật di truyền vi sinh vật

Email: tthang@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3335)

 TS. Nguyễn Trần Diễm Hằng

 Giảng Viên

Tốt nghiệp: Tiến sĩ tại University of Washington- Hoa Kỳ. Nghiên cứu sau tiến sĩ tại University of Regina- Canada và University of Florida- Hoa Kỳ

Chuyên môn: Sinh học phân tử, Sinh học tế bào

Email: ntdhang@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3335)

ThS. Đỗ Ngọc Phúc Châu


 

Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại NTNU- Na Uy

Chuyên môn: Miễn dịch học, chẩn đoán và vắc-xin bệnh truyền nhiễm.

Hiện đang là nghiên cứu viên tiến sĩ tại đại học Quốc Tế- ĐHQG, TPHCM

Email: dnpchau@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3335)

ThS. Nguyễn Thiên Quang

 

Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại trường đại học Quốc tế- ĐHQG, TPHCM.

Hiện đang là nghiên cứu viên tiến sĩ tại University of Queensland, Úc.

Chuyên môn: CNSH thực vật

Email: ntquang@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 837244270 (ext: 3335)

ThS. Nguyễn Thị Mai Trâm

 

Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp: Cử nhân danh dự tại Victoria University of Wellington, New Zealand; Thạc sĩ tại đại học Monash, Úc

Hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại đại học Leuven, Bỉ

Chuyên môn: Tế bào học, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, di truyền học, miễn dịch học

Email: ntmtram@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3488)

ThS. Huỳnh Nhật Phương Kim

 

Nghiên Cứu Viên

Tốt nghiệp:

Chuyên môn: Công nghệ sinh học

Email: hnkphuong@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3335)

ThS Hoàng Thị Lan Xuân

 

Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp: Cử nhân danh dự và Thạc sĩ tại University of Queensland, Úc

Chuyên môn: Sinh học phân tử, CNSH thực vật

Email: htlxuan@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3335)

ThS. Đoàn Thị Thanh Vinh

 

Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại trường ĐH Quốc Tế- ĐHQG, TPHCM

Chuyên môn: Công nghệ Sinh học phân tử

Email: dttvinh@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3339)

ThS. Nguyễn Diên Thanh Giang

 

Trợ lý nghiên cứu

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại trường ĐH Quốc Tế- ĐHQG, TPHCM

Chuyên môn: Sinh học phân tử

Email: ndtgiang@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext 3335)

Ths. Nguyễn Bình Anh Thư

 

Trợ lý nghiên cứu

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại ĐH Quốc Tế- ĐHQG, TPHCM

Hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại University of Hamberg, Đức

Chuyên môn: Sinh học phân tử thực vật, nuôi cấy mô thực vật

Email: nbathu@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 837244270 (ext: 3335)

ThS. Võ Ngọc Quỳnh Như

 

Trợ lý nghiên cứu

Tốt  nghiệp:Thạc sĩ tại University of Queensland

Hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Osaka University- Nhật Bản

Email: vnqnhu@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3488)

ThS. Trần Minh Nhựt

 

Trợ giảng

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại trường ĐH Quốc Tế- ĐHQG, TPHCM

Chuyên môn:  Sinh học tính toán, thiết kế thuốc

Email: tmnhut@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3206)

ThS. Nguyễn Đức VIệt

Trợ Giảng

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại đại học Chung-Ang, Hàn Quốc

Chuyên môn: Vật liệu sinh học, Sinh học tế bào

Email: ndviet@hcmiu.edu.vn

Điện thoại:
+84 8 37244270 (ext: 3335)

ThS. Đặng Thị Lan Anh

 

Trợ lý Quản lý phòng thì nghiệm

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại trường ĐH Quốc Tế- ĐHQG, TPHCM

Chuyên môn: CNSH phân tử, chẩn đoán phân tử

Email: dtlanh@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: +84 8 37244270 (ext: 3854)

ThS. Nguyễn Ngọc Hữu

 

Kỹ thuật viên

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại trường ĐH Quốc Tế- ĐHQG, TPHCM

Chuyên môn: Công nghệ sinh học

Email: nnhuu@hcmiu.edu.vm

Điện thoại: +84 8 32744270 (ext: 3110)


 


spacer
dummy