12 Tháng Bảy 2020

Giảng viên cơ hữu


 

TS. Hoàng Lê Sơn

 

Giảng viên, Trưởng bộ môn

Tốt nghiệp: Tiến sĩ hóa dược tại đại học Innsbrucks, Áo

Hướng nghiên cứu: Dược và Hóa sinh

Email: hlson@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: (+84) 8 37244270

 PGS. TS Huỳnh Kim Lâm

 

Giảng Viên

Tốt nghiệp: Tiến sĩ Hóa lý tại đại học Utah, Mỹ. Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại đại học Michigan, đại học Mỏ Colorado, Mỹ

Hướng nghiên cứu: Mô phỏng quá trình đốt cháy nguyên liệu sinh học, Thiết kế vật liệu/ xúc tác, Mô hình và mô phỏng hóa các quá trình hóa lý phức tạp

Email: hklam@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: (+84) 8 37244270

 PGS. TS Lê Thị Lý

 

Giảng Viên

Tốt nghiệp: Tiến sĩ Hóa lý tại đại học Utah, Mỹ

Hướng nghiên cứu: SInh học tính toán, Tin sinh học

Email: ly.le@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: (+84) 8 37244270

 TS. Nguyễn Thảo Trang

 

Giảng Viên

Tốt nghiệp: Tiến sĩ Hóa phân tích tại đại học Utah, Mỹ

Hướng nghiên cứu: Tương tác phân tử sinh học sử dụng các kỹ thuật quang phổ học tuyến tính và không tuyến tính

Email: nttrang@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: (+84) 8 37244270

TS. Nguyễn Tấn Khôi

 

Giảng Viên

Tốt nghiệp: Tiến sĩ Hóa lý tại đại học Michigan, Mỹ

Hướng nghiên cứu: Protein và peptide bề mặt, DNA ổn định bề mặt, các vật liệu polymer ưu việt mới, Xác suất trong sinh học

Email: ntkhoi@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: (+84) 8 37244270

TS. Nguyễn Trọng Nam

 

Giảng Viên

Tốt nghiệp:

Hướng nghiên cứu: Polimer

Email: nam.trong@hcmiu.edu.vn

Điện thoại:  (+84) 8 37255270
 TS. Nguyễn Thị Khánh Vân

 Giảng Viên

Tốt nghiệp:
tại Đại học Clemson

Hướng nghiên cứu: Phân tích kim loại nặng, biosensors, chẩn đoán dựa trên giấy

Email: ntkvan@hcmiu.edu.vn
 TS. Trần Thị Minh Đức

 Giảng Viên

Tốt nghiệp:
TS tại Đại học Duke, Mỹ. Sau tiến sĩtại viện nghiên cứu The Scripps, Florida, Mỹ

Hướng nghiên cứu:  Định hướng tiến hóa của Protease để ứng dụng trong khối phổ dựa trên proteomics

Email: ttmduc@hcmiu.edu.vn

ThS. Lê Trần Hồng Ngọc


Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại Viện công nghệ Tallaght, Dublin, Bỉ

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật xử lý và sản xuất dược phẩm, Lưu biến bột

Email: lthngoc@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: (+84) 8 37244270

 ThS. Bùi Ngọc Yến Trâm

Nghiên cứu viên 

Tốt nghiệp: Thạc sỹ Dinh Dưỡng Tiết Chế tại Viện Dinh Dưỡng, Đại Học Mahidol, Thái Lan


Hướng nghiên cứu:  Vi chất, Dinh dưỡng lâm sàng, Dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em

Email: bnytram@hcmiu.edu.vn

Điện thoại: (+84) 8 37244270 (Ext: 3839)
 CN. Nguyễn Thanh Phong

Trợ Giảng

Tốt nghiệp:
Đại học Minnesota, Mỹ

Hướng nghiên cứu: Sinh và Hóa sinh

Email: phongnt@hcmiu.edu.vn
 CN. Võ Duy Lê Giang

 Kỹ thuật viên PTN

Tốt nghiệp: Tại Đại học Quốc Tế- ĐHQG, TPHCM

Hướng nghiên cứu: Công nghệ Sinh học dược

Email: vdlgiang@hcmiu.edu.vn
 CN. Le Quynh Tram

Kỹ thuật viên PTN

Tốt nghiệp:
cử nhân tại Đại học Central Washington - Mỹ

Email: lqtram@hcmiu.edu.vn

 

spacer
dummy