26 Tháng Hai 2020

spacer

Bộ môn Hóa Ứng dụng- Giới thiệu

Hóa học là ngành khoa học nghiên cứu về bản chất và cấu trúc của vật chất, tính chất lý hóa và biến đổi vật chất. Hóa học là nền tảng cơ bản cho rất nghiều ngành khoa học. Các công trình nghiên cứu hóa học trong các thập niên gần đây đem đến cho nhân loại tầm hiểu biết sâu sắc về bản chất của vật chất, đặc biệt rất nhiều thành tựu nghiên cứu hóa học đã đi vào cuộc sống, đồng thời góp phần đồng hành với các ngành khoa học công nghệ khác.

Bộ môn hóa ứng dụng, trường Đại học quốc tế có nhiệm vụ trang bị các kiến thức hóa học cho sinh viên các ngành khoa học sự sống, công nghệ thông tin, viễn thông, kỹ thuật xây dựng và quản lý hệ thống công nghiệp. Nghiên cứu tương tác giữa các thành phần có hoạt tính sinh học và màng tế bào hoặc protein là mục tiêu chiến lược của Bộ môn. Nghiên cứu này sẽ làm sáng tỏ quá trình động học trong cơ thể người, góp phần kiểm soát liệu pháp điều trị và  sáng tạo ra các chế phẩm có hoạt tính sinh học có khả năng ứng dụng trong thực tế…

spacer
dummy