12 Tháng Bảy 2020

BỘ MÔN KHOA HỌC THỦY SẢN - CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN

Giảng viên cơ hữu

TS. Nguyễn Minh Thành

Giảng Viên, Trưởng bộ môn

Tốt nghiệp: Tiến sỹ tại Đại học Queensland (Australia)

Chuyên môn/Hướng nghiên cứu: Di truyền phân tử, Chọn giống thủy sản

Email: nmthanh@hcmiu.edu.vn

TS. Phạm Thị Hoa

Giảng Viên

Giám đốc Trung tâm Khu vực miền Nam về Giáo dục và Phát triển Bền vững

Tốt nghiệp: Tiến sỹ tại Đại học Tohoku (Nhật Bản)

Chuyên môn/Hướng nghiên cứu: Công nghệ Sinh học Môi trường, Hóa môi trườn, Cải tạo, phục hồi môi trường tự nhiên bị ô nhiễm, Đánh giá/giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, Kinh tế tài nguyên, Phát triển bền vững trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Email: pthoa@hcmiu.edu.vn

TS. Bùi Thị Hồng Hạnh

Giảng Viên

Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại

Tốt nghiệp: Tiến sỹ tại Đại học Griffith (Australia)

Chuyên môn/Hướng nghiên cứu: Công nghệ Sinh học, Ứng dụng các quy trình vi sinh trong nuôi trồng thủy sản, Tương tác giữa vi sinh & vật chủ trong dinh dưỡng ở động vật

Email: bthhanh@hcmiu.edu.vn

ThS. Bùi Xuân Anh Đào

Giảng Viên

Tốt nghiệp: Thạc sỹ và cử nhân tại Đại học Công nghệ Auckland (New Zealand)

Chuyên môn/Hướng nghiên cứu: Khoa học môi trường; Sinh thái học

Email:bxadao@hcmiu.edu.vn

ThS. Lê Nguyễn Thiên Phúc

Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp:Thạc sỹ tại Đại học Stirling (Vương Quốc Anh)

Chuyên môn/Hướng nghiên cứu: Công nghệ Sinh học Biển, Phát triển các hợp chất kháng khuẩn mới từ sinh vật biển, Phát triển mô hình cảm nhiễm bệnh thủy sinh

Email: lntphuc@hcmiu.edu.vn

ThS. Trịnh Thị Trúc Ly

Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp: Thạc sỹ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy

Chuyên môn/Hướng nghiên cứu:

Công nghệ sinh học biển, cụ thể về lĩnh vực sinh thái vi sinh ứng dụng, sự tương tác giữa vi sinh/cơ thể vật chủ (host/microbe) và giữa các thành phần vi sinh(microbe/microbe) trên đối tượng thủy sản

Email: tttly@hcmiu.edu.vn

ThS. Nguyễn Hồng Lan

Giảng viên

Tốt nghiệp: Đại học James Cook (Australia)

Hướng nghiên cứu: Quản lý tài nguyên vùng ven biển, Phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững

Email: nhlan@hcmiu.edu.vn

ThS. Nguyễn Hoàng Minh

Giảng viên

Tốt nghiệp: Thạc sĩ tại Đại Học Texas (Hoa Kỳ)

Cử nhân (hạng Danh sự) Sinh học Hải dương

tại Đại học Tây Úc (Australia)

Hướng nghiên cứu: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên động vật nước mặn và nước ngọt

CN. Trần Minh Long

Chuyên viên phòng thí nghiệm

Tốt nghiệp: Cử Nhân tại Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TP HCM.

Hướng nghiên cứu: Bênh học thủy sản, Công nghệ sinh học biển

Email: tmlong@hcmiu.edu.vn

 

Giảng viên Thỉnh giảng trong nước

1.    Ts. Nguyễn Như Trí (ĐH Nông Lâm TPHCM), tốt nghiệp tiến sỹ tại Auburn University, Hoa kỳ

2.    Ts. Nguyễn Phú Hòa (ĐH Nông Lâm TPHCM), tốt nghiệp tiến sỹ tại Asian Institute of Technology, Thái Lan

3.    Ts. Trần Thị Mỹ Diệu (ĐH Văn Lang), tốt nghiệp tiến sỹ tại Wageningen University, Hà Lan

4.    Ts. Trương Hà Phương (RIA 3), tốt nghiệp tiến sỹ tại Queensland University of Technology (Australia)

5.    Ts. Phạm Quốc Hùng (Đại học Nha Trang), tốt nghiệp tiến sỹ theo chương trình liên kết với Norwegian University of Science and Technology

 

                                                                   

                                                                     

spacer
dummy