01 Tháng Sáu 2023

Khoa CNSH hiện đào tạo 4 ngành ở Bậc Đại học bao gồm: 

- Công nghệ sinh học (Biotechnology): đào tạo kỹ sư theo 1 trong 4 phân nhánh thông qua các môn học tự chọn và luận văn tốt nghiệp bao gồm CNSH Phân tử, CNSH Y sinh, CNSH Công nghiệp, CNSH Biển và Môi trường

  •    Chương trình Đào tạo ngành Công nghệ Sinh học: 

- Chương trình đào tạo trong nước: Download

- Chương trình đào tạo liên kết với trường Đại học Nottingham: Download

- Chương trình đào tạo liên kết với trường Đại học West of England: Download

  • Chương trình đào tạo Cử Nhân Ngành CNSH có chuẩn đầu ra như sau:

a. Khả năng ứng dụng những kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật

b. Khả năng thiết kế và làm các thí nghiệm, phân tích và giải thích số liệu, và lập báo cáo các kết quả đạt được

c. Khả năng thiết kế một hệ thống, một bộ phận hoặc một quá trình để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật

d. Khả năng làm việc trong các nhóm đa ngành

e. Khả năng nhận biết, lập công thức và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

f.  Có hiểu biết về nghề nghiệp và đạo đức tốt

g. Có khả năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm giao tiếp nói, viết và các dạng khác

h. Có kiến thức rộng để từ đó hiểu được tác động của những giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu

i.  Có nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học suốt đời để có thể làm việc hiệu quả trong bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện

j.  Có hiểu biết về các vấn đề đương thời

k. Khả năng sử dụng những kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại cần thiết cho thực tiễn kỹ thuật

l.  Khả năng ngọai ngữ  đạt trình độ tiếng Anh cao cấp


 

- Công nghệ thực phẩm (Food Technology): đào tạo kỹ sư theo 2 hướng kỹ nghệ - sản xuất hoặc quản lí – dịch vụ

  • Chương trình Đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm:  Download

 

- Khoa học thủy sản (Aquascience): đào tạo kỹ sư theo 2 hướng công nghệ hoặc quản lý

  • Chương trình Đào tạo ngành Quản lý nguồn lợi Thủy sản: Download

 

- Hóa Ứng dụng (Appiled Biochemistry): đào tạo kỹ sư hóa ứng dụng

  • Chương trình Đào tạo của ngành Hóa ứng dụng: Download

Sinh viên có thể lựa chọn theo học chương trình trong nước (4 năm) do Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM cấp bằng hoặc chương trình liên kết (2 năm đầu tại Trường ĐHQT, 2 năm sau ở nước ngoài) do đại học đối tác của Trường ĐHQT ở Hoa Kỳ, Châu Âu hoặc Úc cấp bằng.

Tất cả các ngành trên đều được đào tạo bằng tiếng Anh, sử dụng giáo trình chuẩn của quốc tế.

 

spacer
dummy