15 Tháng Tám 2020

Hệ thống nội quy và biểu mẫu của Khoa CNSH: 

I. Dành cho sinh viên

Sinh viên đại học có thể vào đây để download các biểu mẫu (Internship, thesis) của chương trình đại học

 

II. Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Học viên cao học và nghiên cứu sinh có thể vào đây để download các nội quy và biểu mẫu của chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ


III. Đề cương môn học

Các bạn sinh viên có thể vào đây để tải ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC của tất cả các môn thuộc tất cả các ngành của khoa Công nghệ Sinh học.

spacer
dummy