15 Tháng Tám 2020

Hiện nay, bộ môn Công nghệ Sinh học là bộ môn đầu tiên của Khoa Công nghệ sinh học có chương trình đào tạo sau đại học với hai trình độ

- Trình độ Thạc sĩ: bắt đầu từ năm 200. Thạc sỹ Công nghệ Sinh học tại trường ĐH Quốc Tế được đào tạo bằng phương thức nghiên cứu với các chuyên ngành CNSH Y Sinh, CNSH Nông nghiệp và CNSH Công nghiệp. Thời gian đào tạo là 2 năm (45 tín chỉ) theo học chế tín chỉ, đảm bảo liên thông đào tạo Tiến sỹ ở nước ngoài. Học viên cần phải có công trình nghiên cứu khoa học được công bố mới đủ điều kiện để bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

- Trình độ Tiến sĩ: bằt đầu từ năm 2013

 

 

spacer
dummy