15 Tháng Tám 2020

Cán bộ và giảng viên

Thông tin về cán bộ và giảng viên tham gia chương trình sau đại học của bộ môn Công nghệ sinh học bao gồm:

1. Danh sách Giảng viên

STT

Họ tên

Học hàm/ học vị

Hướng nghiên cứu

Số lượng xuất bản

Môn học tham gia

Hướng dẫn luận văn

1

Trần Văn Minh

PGS. TS

Công nghệ Sinh học thực vật

98 bài báo, 85 hội nghị, 9 quyển sách

 

x

2

Lê Thị Lý

PGS. TS

Hóa Sinh tính toán

27 bài báo, 8 hội nghị, 2 quyển sách

Phương pháp nghiên cứu khoa học

x

3

Nguyễn Phương Thảo

PGS. TS

CNSH phân tử trên thực vật

36 bài báo, 27 Hội nghị, 4 chương sách

Công nghệ gen

x

4

Trần Thị Mỹ Hạnh

TS

Chuyển hóa thứ cấp ở vi sinh vật; Kỹ thuật quy trình sinh học

13 Bài báo, 3 Hội nghị, 2 quyển sách

Ứng dụng vi sinh học

x

5

Nguyễn Thị Thu Hoài

TS

Vi sinh học, Cơ chế kháng kháng sinh

6 Bài báo, 19 Hội nghị

Ứng dụng vi sinh học

 

6

Huỳnh Kim Lâm

PGS. TS

Hóa tính toán, Vật lý

35 Bài báo, 19 Hội nghị, 3 phần mềm

Phương pháp nghiên cứu khoa học

x

7

Nguyễn Thảo Trang

TS

Hóa phân tích

7 Bài báo, 8 Hội nghị

Hóa sinh cao cấp

x

8

Hoàng Tùng

PGS. TS

Nuôi trồng thủy sản, CNSH biển

21 Bài báo, 6 chương và quyển sách

Phương pháp nghiên cứu khoa học

x

9

Nguyễn Văn Thuận

PGS. TS

Tái biệt hóa tế bào, tạo dòng động vật

45 Bài báo, 29 Hội nghị, 2 chương sách

 

x

10

Nguyễn Hoàng Khuê Tú

PGS. TS

Dược lý học, Miễn dịch học

49 Bài báo, 1 chương sách

Miễn dịch học phân tử

x

11

Phạm Văn Hùng

PGS. TS

Kỹ thuật thực phẩm, Hóa thực phẩm

41 Bài báo, 37 Hội nghị, 3 quyển và chương sách

 

x

12

Hoàng Lê Sơn

TS

Dược lý học, Dược học, Hóa sinh

13 Bài báo, 3 Hội nghị

 

x

13

Lê Hồng Phú

TS

Hóa sinh, Enzyme và lên men thực phẩm

22 Bài báo, 16 Hội nghị, 1 quyển sách

Hóa sinh cao cấp

x

14

Nguyễn Vũ Hồng Hà

TS

Kỹ thuật thực phẩm

5 Bài báo, 14 Hội nghị

 

x

15

Phạm Thị Hoa

TS

Khoa học môi trường

5 Bài báo, 4 Hội nghị

 

x

16

Đặng Quốc Tuấn

TS

Kỹ thuật thực phẩm

17 Bài báo, 13 Hội nghị

 

x

17

Phan Ngọc Tiến

TS. Bác sĩ

Kháng thể đơn dòng

9 Bài báo, 4 quyển và chương sách

Miễn dịch học phân tử

 

2. Danh sách cán bộ hỗ trợ

STT

Họ tên

Vị trí

1

Đặng Thị Lan Anh

Quản lý phòng thí nghiệm

2

Trịnh Thị Ngọc Huyền

Kỹ thuật viên PTN

3

Phan Trọng Nghĩa

Kỹ thuật viên PTN

4

Nguyễn Trần Uyên Phương

Kỹ thuật viên PTN

5

Trương Ngọc Quỳnh Anh

Kỹ thuật viên PTN

6

Trần Thị Yến Nhi

Kỹ thuật viên PTN

7

Nguyễn Ngọc Hữu

Kỹ thuật viên PTN

8

Đoàn Thị Thanh Vinh

Kỹ thuật viên PTN – Nghiên cứu viên

9

Bùi Thanh Hòa

Kỹ thuật viên PTN

10

Nguyễn Trọng Thức

Kỹ thuật viên PTN

11

Phạm Vân Kim Ngọc

Kỹ thuật viên PTN

12

Nguyễn Giảng Thu Lan

Kỹ thuật viên PTN

13

Đỗ Ngọc Phúc Châu

Trợ lý nghiên cứu và đào tạo sau ĐH

15

Mai Thị Thanh Loan

Thư ký

16

Huỳnh Hồng Hoàng Hạnh

Thư ký

17

Lý Ngọc Đoang Trang

Thư ký


 



spacer
dummy