15 Tháng Tám 2020

Đề tài khoa học

Danh sách các đề tài khoa

Danh sách cách đề tài khoa học đã và đang được thực hiện bởi giảng viên từ năm 2011 đến năm 2015

  • Đề tài cấp nhà nước- NAFOSTED

STT

Tên đề tài

Năm

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

Kết quả đạt được

Thời gian thực hiện (tháng)

1

Nghiên cứu nguồn vi tảo biển nội địa có giá trị dinh dưỡng cao nhằm cải thiện chất lượng của luân trùng (Brachionus plicatilis) trong nuôi trồng thủy sản.

2011

106.16-2011.31

TS. Trần Ngọc Đức

+ 03 bài báo Quốc tế (ISI) tương ứng với 3 nội dung nghiên cứu trên Aquaculture (Elsevier, IF = 1,925) hoặc Aquaculture Research (Blackwell Science, IF = 1,099)
+ Báo cáo tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia: 03 báo cáo
- Dự kiến kết quả đào tạo
+ Đào tạo 03 học viên Cao học

24

2

Nghiên cứu các EST (Expressed Sequence Tag) liên quan đến tính trạng chịu mặn của cá tra

2011

106.99-2011.63

TS. Nguyễn Minh Thành

- Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc hệ thống ISI (dự kiến bài đăng): 2 bài
- Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia: 2 bài
- Báo cáo tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia: 2 hội nghị

24

3

Tìm kiếm và phân lập các gen liên quan đến tính chịu hạn họ GmNAC và TCS ở các giống đậu tương địa phương, nhằm ứng dụng trong việc tạo các giống đậu tương chịu hạn bằng công nghệ gen.

2011

106.16-2011.37

TS. Nguyễn Phương Thảo

- 2 bài báo Quốc tế (ISI)
- 1-2 bài báo Trong nước
- 2 báo cáo tại Hội nghị Trong nước và Quốc tế

24

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chín và quá trình xử lý hạt cacao đến hàm lượng oxalates và phương pháp hiệu quả để loại bỏ oxalates khỏi bột cacao thô

2013

106-NN.99-2013.16

TS. Nguyễn Vũ Hồng Hà

- 02 bài ISI
- 01 bài non ISI
- 01 bài ở hội nghị khoa học quốc tế, quốc gia
- 01 luận văn thạc sĩ

36


  • Đề tài cấp Bộ- ĐHQG loại B

STT

Tên đề tài

Năm

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

Kết quả đạt được

Thời gian thực hiện (tháng)

1

Nghiên cứu quy trình tách tinh bột chuối và ứng dụng trong chế biến thực phẩm.

2011

B2011-28-13 - SBT

TS. Phạm Văn Hùng

Qui trình công nghệ sản xuất tinh bột chuối
Ứng dụng: các hộ nông dân và các nhà máy sản xuất tinh bột chuối

24

2

Đánh giá khả năng sinh sản và ảnh hưởng có thể của lai cận huyết ở cá ngựa đen (Hippocampus kuda) nuôi nhân tạo qua 2 thế hệ

2011

B2011-28-03 - SBT

PGS.TS. Hoàng Tùng

Số liệu về khả năng thành thục, sinh sản và tốc độ tăng trưởng của cá ngựa đen qua 2 thế hệ nuôi liên tiếp trong điều kiện nhân tạo;
Số liêu so sánh về sinh trưởng, sinh sản và tỉ lệ sống giữa cá lai cận huyết và cá bình thường;
2 bài báo khoa học;

24

3

Nghiên cứu áp dụng công nghệ CO2 siêu tới hạn (supercritical CO2) chiết xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học và giá trị kinh tế cao từ một số cây gia vị của Việt Nam

2011

B2011-28-04 -SBT

TS. Đặng Quốc Tuấn

1-2 Bài báo khoa học trong hoặc ngoài nước; Hướng dẫn 2-4 luận văn tốt nghiệp đại học
Sản phẩm: -Nhựa dầu gừng (Ginger oleoresin); Nhựa dầu hồ tiêu (Black pepper oleoresin)
Có thể ứng dụng ở một số công ty bánh kẹo, chế biến thịt, và dược phẩm

24

4

Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất tiêu sọ.

2011

B2011-28-05-SBT

Th.S. Lê Hồng Phú

Tiêu sọ lên men
2 bài báo về công nghẹ lên men tiêu
Đào tạo ít nhất 2 sinh viên tốt nghiệp về lĩnh vực liên quan đến sản xuất tiêu sọ bằng công nghệ lên men.
Ứng dụng: công ty TNHH Nam Việt

24

5

Nghiên cứu khả năng tăng trưởng và hàm lượng beta-carotene của chủng Dunaliella salina nội địa và ngoại nhập

2012

B2012-28-02-SBT

TS. Trần Ngọc Đức

Nguồn thực phẩm chức năng và dược phẩm;Tên sản phẩm: Dunaliella salina

24

6

Nghiên cứu hoạt tính kháng tiểu đường của cây cỏ sữa (Euphorbia spp.)

2012

B2012-28-05 - SBT

TS. Hoàng Lê Sơn

Viên cỏ sữa

24

7

Khảo sát cấu trúc phân tử của protein phospholamban trong màng tế bào sử dụng kỹ thuật quang phổ tuyến tính hồng ngoại ATR - FTIR phân cực

2012

B2012-28-03 - SBT

TS. Nguyễn Tấn Khôi

1 Bài báo ISI

24

8

Nghiên cứu hoạt tính và tìm chất ức chế Tyrosine Phosphatase 1B bằng phương pháp mô phỏng máy tính

2012

B2012-28-04-SBT

TS. Lê Thị Lý

Thông tin quan trọng về ứng cử viên thuốc điều trị bệnh tiểu đường

24

9

Nghiên cứu việc sử dụng chất hấp phụ từ các nguồn đất sét Việt Nam ứng dụng cho quá trình tinh chế hỗn hợp diesel sinh học theo phương pháp rửa khô (dry-wash)

2012

B2012-28-01-SBT

TS. Huỳnh Kim Lâm

01 báo cáo tại hội nghị quốc tế hoặc/và 01 công trình khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế; Qui trình sử dụng đất sét biến tính Việt Nam để tinh chế hỗn hợp diesel sinh học theo phương pháp rửa khô; Hướng dẫn 2 sinh viên thực hiện đề tài

12

10

Phát hiện nấm mốc Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus trong thực phẩm bằng phương pháp PCR

2013

B2013-28-02

TS. NguyễnThị Huệ

-1 bài báo Quốc tế thụôc ISI
- 1 bài báo Hội nghị Quốc tế
- 2 bài báo hội nghị trong nước
- Quy trình định danh A.flavus và A.
paraciticus trong thực phẩm bằng kỹ thuật PCR
- 1 luận văn thạc sĩ, 2 đại học

24


  • Đề tài cấp ĐHQG loại C

STT

Tên đề tài

Năm

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

Kết quả đạt được

Thời gian thực hiện (tháng)

1

Nghiên cứu phát hiện và khảo sát chức năng của các vi khuẩn acid lactic có nguồn gốc Việt Nam lên tế bào ung thư và sinh vật gây bệnh

2013

C2013-28-02

TS. Nguyễn Hoàng Khuê Tú

- 2 bài báo Quốc tế thuộc ISI
- 1 sách chuyên khảo tiếng nước ngoài
- 1 bái báo Quốc tế không thuộc ISI
- 2 bài báo đăng trên tạp chí trong nước
- 1 quy trình sản xuất đăng ký sáng chế sở hữu trí tuệ
- luận văn: 1 tiến sỹ, 2 thạc sỹ, 3 đại học

24

2

Phân lập và tuyển chọn các chủng Bacillus spp. có khả năng sản sinh fibrinolytic enzymes từ các loại thực phẩm lên men truyền thống của Việt Nam và khả năng thu hồi các fibrinolytic enzymes dùng trong thực phẩm chức năng

2013

C2013-28-04

TS. Phạm Văn Hùng

- 1 bài báo Quốc tế thuộc ISI, 2 bài không thuộc ISI
- 1 bài báo hội nghị trong nuớc + Quốc té
- 3 luận văn Đại học + 1 luận văn thạc sĩ

24

3

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của gene SAM sunthetaste lên sự sinh tổng hợp kháng sinh kanamycin và erythromycin ở các chủng Streptomyces

2013

C2013-28-08

ThS. Tống Thị Hằng

- Chủng S.kanamyceticus và chủng S. erythreus chuyển gene
- 2 luận văn đại học; 1 ThS

24

4

Nghiên cứu quy trình công nghệ trích ly chất xơ từ vỏ quả xoài

2014

C2014-28-04

TS. Nguyễn Vũ Hồng Hà

- 2 bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế thụôc (1
bài báo ISI và 1 bài báo Non ISI)
- 1 luận văn thạc sĩ, 1 đại học

24

5

Bước đầu nghiên cứu hệ protein của mô ung thư carcinoma đại trực tràng ở người Việt nam bằng kĩ thuật proteomic nhằm xác định các biomarker tiên lượng bệnh

2014

C2014-28-05

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

- 1 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế
- 1 luận văn thạc sĩ, 2 đại học

24

6

Nghiên cứu đa dạng di truyền liên quan đến một số tính trạng chọn lọc một số giống khoai mì Manihot esculenta Crantz ở Đông Nam bộ Việt Nam dựa vào chỉ thị SSR và một số gen đích qui định tính trạng trên

2014

C2014-28-07

TS. Nguyễn Phương Thảo

- 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước
- 1 bài báo Hội nghị trong nước
- 1 luận văn thạc sĩ

24


  • Đề tài cấp trường

STT

Tên đề tài

Năm

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

Kết quả đạt được

Thời gian thực hiện (tháng)

1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ soma và kỹ thuật Bioreactor trong nhân nhanh các loài hoa lan kinh tế Hồ Điệp (Phalaenopsis sp.), Địa Lan (Cymbidium sp.), và Ngọc Điểm (Rhynchostylis sp.)

2011

T2011-1-BT

CN. Nguyễn Thiên Quang

Qui trình nhân giống hoa lan Hồ Điệp, Địa Lan và Ngọc Điểm bằng công nghệ phôi soma và kỹ thuật Bioreactor
Ứng dụng: các Viện nghiên cứu và doanh nghiệp kinh doanh hoa lan trong thành phố.

12

2

Khảo sát đặc tính của một số chủng vi khuẩn nhóm sản xuất acid lactic (LAB) nhằm góp phần vào lĩnh vực Y Dược

2011

T2011-5-BT

TS. Nguyễn Hoàng Khuê Tú

Bảng số liệu gốc của 1-3 dòng LAB có giá trị ngãn ngừa và chữa bệnh. Báo cáo khoa học: tạp chí, hội nghị
Ứng dụng ở các trường, viện nghiên cứu, công ty dược phẩm và thực phẩm.

12

3

Micro-cloning of Two Commercially Valuable Bamboo Species in Vietnam

2011

T2011-6-BT

Dr. Anneth R. Ramirez

- The study will be submitted for publication to an international journal preferably the Bamboo, Science and Culture.
- A technology for the production of high quality planting mater

12

4

Khảo sát mối liên quan giữa đột biến SIPA1 với bệnh ung thư vú ở phụ nữ Việt Nam

2012

T2012-6-SBT

CN. Nguyễn Diệu Hoài Chân

Mẫu máu, 1 bài báo quốc tế ISI

12

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ bão hòa phospholipid đến khả năng phân bổ thuốc trị trầm cảm amitriptyline vào lớp phospholipid kép
Effects of phospholipid's unsaturation degree on the partitioning of amitriptyline into phospholipid bilayers

2013

T2013-5-SBT

TS. Nguyễn Thảo Trang

- 1 bài báo tạp chí trong nước, 1 bài báo Hội nghị trong nước

12

6

Thiết kế vector mang gen GmNAC để tạo cây chuyển gen và bước đầu phân tích sự biểu hiện của gen biến nạp đối với khả năng chịu hạn trên Arabidopsis thaliana
GmNAC-carrying vector construction for subsequent plant transformation into Arabidopsis thaliana and preliminary study on its expression contribution to drought tolerance

2014

T2014-08-BT

ThS. Hoàng Thị Lan Xuân

- 1 bài báo tạp chí trong nước
- Quy trình xây dựng vector biến nạp mang gen GmNAC
- Vector mang gen GmNAC dùng để chuyển gen vào cây
- Hạt giống Arabidopsis mang gen biến nạp

12

7

Đa hình của microRNA và vai trò tiềm năng trong chẩn đoán sớm bệnh ung thư vú ở người Việt Nam
A genetic variant in microrna as a potential signature for breast cancer susceptibility in Vietnamese women

2014

T2014-12-BT

ThS. Nguyễn Thị Mai Trâm

- Quy trình phát hiện đột biến trên microRNA
- Cơ sở dữ liệu % đột biến xuất hiện trong bệnh nhân UTV
- 1 luận văn Đại học

12

8

Mối liên quan giữa đột biến Canton và bệnh thiếu men G6PD trong quần thể người Kinh- Việt Nam

2014

T2014-16-BT

ThS. Đặng Thị Lan Anh

- 1 bài báo không thuộc ISI
- cơ sở dữ liệu về mối liên hệ giữa đột biến Canton và G6PD

12

9

Nghiên cứu xác định các thông số tối ưu cho quá trình phân hủy kỵ khí rác thải sinh hoạt hữu cơ
Research on optimum conditions for anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid waste

2014

T2014-19-BT

TS. Phạm Thị Hoa

- 1 bài báo Hội nghị trong nước
- 1 luận văn Đại học

12

10

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh tổng hợp lipid của Nấm nhầy phân lập từ Việt Nam
Study on factors affecting lipid production of myxomycetes collected from Vietnam

2014

T2014-18-BT

TS. Trần Thị Mỹ
Hạnh

- 1 bài báo Hội nghị quốc tế
- Quy trình tối ưu nuôi trồng và nấm nhầy thu sinh khối và lipid
- Mẫu nấm nhầy phân lập từ Việt Nam
- 1 luận văn Thạc sĩ

12

11

Thử nghiệm phương pháp multiplex HRM (phân tích độ nóng chảy) để chẩn đoán bệnh thiếu men G6PD dựa trên hai đột biến Viangchan và Canton

2015

T2015-01- BT

ThS. Đặng Thị Lan Anh

- 1 bài báo quốc tế không thuộc ISI, 1 bài báo tạp chí trong nước
- 1 luận văn Đại học

12

12

Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng lên quá trình phân hủy kỵ khí rác thải sinh hoạt hữu cơ
Investigation on the effects of nutrients on the anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid waste

2015

T2015-02- BT

TS. Phạm Thị Hoa

- 3 bài báo quốc tế, 1 bài báo trong nước, 5 bài báo trên Hội nghị quốc tế

12 spacer
dummy