15 Tháng Tám 2020

Thạc Sỹ Công nghệ Sinh học

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu của chương trình Thạc sĩ CNSH Tại Trường ĐH Quốc Tế là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, được trang bị cơ sở lý luận vững chắc và các kỹ năng thực hành tiên tiến nhằm khai thác hiệu quả các hệ thống sống, tạo ra các sản phẩm hoặc quy trình công nghiệp có giá trị cao dựa trên nền tảng của công nghệ gene; góp phần đào tạo nguồn cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

2. CHUẨN ĐẦU RA

  • Kiến thức chuyên môn: Người học có kiến thức cơ bản vững về

- Hóa sinh, sinh học phân tử, vi sinh vật học

- Kỹ thuật di truyền (biến đổi gene, chuyển đổi gene)

- Nuôi cấy mô và tế bào thực vật, động vật

- Miễn dịch học, sinh tổng hợp và biến đổi protein

- Có khả năng triển khai tối thiểu một trong số các ứng dụng quan trọng của công nghệ sinh học đã được đào tạo tại Trường Đại học Quốc tế

- Trong y dược (chẩn đoán bệnh bằng phương pháp phân tử, tạo nguồn dược liệu và đánh giá chất lượng),

- Sản xuất nông nghiệp (tạo giống cây trồng vật nuôi, cải thiện năng suất bằng công nghệ cao),

- Sản xuất công nghiệp (làm sạch môi trường bằng công nghệ sinh học vi sinh, chế biến thực phẩm, sản xuất thuốc, thực phẩm…)

- Hoặc tiếp cận nhanh với công nghệ mới thuộc những lĩnh vực trên.

-  Kiến thức về lí luận chính trị: hoàn tất 10 tín chỉ về giáo dục lí luận chính trị

- Đạt trình độ Tiếng Anh tối thiểu là IELTS ≥ 6.0; TOEFLiBT ≥ 61 hoặc TOEFL ITP ≥ 500.

- Trình độ tin học: có khả năng khai thác thông tin một cách hiệu quả qua mạng internet, đặc biệt là các cơ sở dữ liệu trực tuyến do Đại học Quốc gia TPHCM cung cấp; sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng (MS Office) cho mục đích báo cáo, trình bày seminar và tính toán đơn giản; sử dụng được 01 phần mềm thống kê thông dụng để xử lí số liệu và tối thiểu 01 phần mềm ứng dụng có liên quan đến công nghệ gene hoặc tin sinh học.

  • Kỹ Năng

- Có kỹ năng cơ bản về công nghệ sinh học phân tử (làm việc trong phòng thí nghiệm, sử dụng thiết bị thông dụng và đảm bảo an toàn) và khả năng tổ chức hoặc triển khai nghiên cứu ở mức cơ bản.

- Có kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc hoặc học tập

- Biết cách thu thập, xử lí thông tin và ra quyết định

- Biết phối hợp nhóm hoặc tổ chức công việc

  • Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngành CNSH có chuẩn đầu ra như sau:

a. Khả năng ứng dụng những kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật

b. Khả năng thiết kế và làm các thí nghiệm, phân tích và giải thích số liệu, và lập báo cáo các kết quả đạt được

c. Khả năng thiết kế một hệ thống, một bộ phận hoặc một quá trình để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật

d. Khả năng làm việc trong các nhóm đa ngành

e. Khả năng nhận biết, lập công thức và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

f.  Có hiểu biết về nghề nghiệp và đạo đức tốt

g. Có khả năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm giao tiếp nói, viết và các dạng khác

h. Có kiến thức rộng để từ đó hiểu được tác động của những giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu

i.  Có nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học suốt đời để có thể làm việc hiệu quả trong bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện

j.  Có hiểu biết về các vấn đề đương thời

k. Khả năng sử dụng những kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại cần thiết cho thực tiễn kỹ thuật

l.  Khả năng ngọai ngữ  đạt trình độ tiếng Anh cao cấp

3. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Là người Việt Nam hay nước ngòai

- Đã tốt nghiệp đại học (trong nước hoặc nước ngòai) từ các ngành sau:

       + Công nghệ Sinh học, Sinh học, Hóa Sinh, Vi sinh vật học, Sinh thái học, Di truyền học, Sinh học ứng dụng.

       + Công nghệ sau thu hoạch , Y- Dược, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Chăn nuôi, Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật Y sinh, Hóa học.

- Sinh viên tốt nghiệp các ngành khác có thể nộp hồ sơ để nhà trường xem xét.

- Học lực ở bậc đại học từ loại khá trở lên. Nếu học lực bậc đại học là trung bình thì cần phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y, dược hoặc nông lâm nghiệp.(Giấy/thư xác nhận của cơ quan hoặc bản sao hợp đồng làm việc).

- Sau khi trúng tuyển, sinh viên các ngành không thuộc Sinh học và Công nghệ sinh học (Y, dược, kỹ thuật y sinh, nông lâm, thủy sản …) có thể đăng ký học dự thính một số môn cơ sở hoặc chuyên ngành trong chương trình đại học. Kết quả đánh giá của những môn học này không tính vào điểm trung bình trong chương trình họcThạc sĩ.

4. ĐIỂU KIỆN TUYỂN SINH

Tổ chức tuyển sinh theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Quốc gia TPHCM ban hành ngày 05/01/2009. Các thí sinh phải nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển theo qui định.

* Thi tuyển: Thí sinh sẽ thi 2 môn và Anh văn

- Môn Tổng hợp (bao gồm các môn cơ bản về sinh học và di truyền)

- Môn Phỏng vấn (Phỏng vấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt) (phụ lục quy trình phỏng vấn của trường)

- Anh văn: Nộp chứng nhận TOEFL 400 hoặc tương đương  hoặc thi theo đề thi của ĐHQG

Việc tổ chức hội đồng tuyển sinh, ra đề, chấm thi, phúc khảo và công bố kết quả được thực hiện theo quy chế của Đại học Quốc gia TPHCM.

Điều kiện tiếng Anh:

-Trình độ Anh ngữ đầu vào là TOEFL 400 hoặc tương đương. Hoặc tham gia thi môn Anh văn.

- Điều kiện tiếng Anh để bắt đầu học ngành là TOEFL iBT 61 hoặc tương đương.Học viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh sẽ phải học chương trình tiếng Anh của trường tổ chức và được đánh giá xác định lại trình độ tiếng Anh sau khóa học.Học viên có thể vừa học tiếng Anh vừa học các học phần của chương trình trong học kỳ đầu tiên. Sau khi xác định lại trình độ tiếng Anh, nếu học viên vẫn chưa đạt TOEFL iBT 61  hoặc tương đương học viện phải tạm dừng chương trình học cho đến khi nào đạt được yêu cầu tiếng Anh.

* Chuyển tiếp sinh: Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi thuộc các ngành nêu trong mục 2.2 có trình độ Anh ngữ TOEFL 400 hoặc tương đương được xét chuyển tiếp sinh.

5. HỌC PHÍ-HỌC BỔNG

- Mức học phí dự kiến cho toàn khóa học là 6.000 USD/sinh viên. Đây là mức chi phí tối thiểu để có thể đảm bảo chất lượng cao của chương trình, được xây dựng dựa trên cơ sở tính toán thù lao cho giảng viên và các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ chương trình, kinh phí mua sắm hóa chất nguyên vật liệu cho các môn học thực hành, kinh phí tổ chức thực tập tốt nghiệp, khấu hao cơ sở vật chất và quản lý phí.

- Trường Đại học Quốc tế xét cấp học bổng cho các học viên tùy theo kế hoạch từng năm dựa vào kết quả thi tuyển hoặc kết quả học tập.

6. KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Công nghệ Sinh học của Trường Đại học Quốc tế là

* Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, toàn thời gian với thời lượng thiết kế là 2 năm Kỹ năng thực hành và khả năng tiếp cận khoa học công nghệ mới của học viên được chú trọng đào tạo.Học viên viết và bảo vệ luận văn bằng tiếng Anh.

* Chương trình đào tạo thạc sỹ của Đại học Quốc Tế là chương trình nghiên cứu (học viên học môn Triết học và Phương pháp NCKH và một số môn tự chọn, thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ 30 tín chỉ và phải có ít nhất 1 báo cáo khoa học đăng trên tạp chí có uy tín ở  trong hoặc ngoài nước). Phương thức nghiên cứu được lựa chọn để phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm nghiên cứu các đề tài do người hướng dẫn chủ trì.

* Chương trình cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để học viên có thành tích học tập xuất sắc được làm luận văn tốt nghiệp tại các trường viện ở nước ngoài mà Trường Đại học Quốc tế có quan hệ hợp tác.

* Chương trình được xây dựng theo hướng đảm bảo chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM quy định, tập trung vào nghiên cứu khoa học, các môn học chung, môn học tự chọn theo hướng phân ngành và môn học tự chọn có thời lượng từ 2 ¸ 4 tín chỉ có tính chất bổ sung chuyên môn và định hướng nghiên cứu. Bài giảng cho mỗi môn học được soạn thành nhiều chuyên đề chuyên sâu, do giảng viên cơ hữu và các chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng đảm nhận.

7. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Học viên được xem xét cấp bằng tốt nghiệp khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

   + Tuân thủ các qui định, quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Quốc tế.

    + Tích lũy đủ số tín chỉ bắt buộc và tự chọn của chương trình đào tạo với điểm trung bình cao hơn 50/100.

    + Trình độ tiếng Anh EILTS 6,0 hoặc tương đương

    + Hoàn tất luận văn thạc sĩ và được Hội đồng chấm luận văn (có phản biện ngoài trường) đánh giá đạt yêu cầu.

    + Ngoài luận văn thạc sĩ đã được hội đồng chấm luận văn thông qua, nhất thiết phải có tối thiểu 1 bài báo khoa học được đăng trong danh mục tạp chí thuộc hệ thống ISI hoặc nằm trong danh mục các tạp chí thuộc khối ngành sinh học, CNSH được qui định trong Qui định xét phong học hàm GS – PGS của quốc gia  (theo qui định ở điều 16 của Quy chế Đào tạo Sau đại học – Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh) trước khi bảo vệ luận văn.

 8. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Môn học

Mã môn học

Tín chỉ

Học kỳ

Lý thuyết

Thực hành

Tổng cộng

Phần 1: Kiến thức tổng quát (04 tín chỉ)

1

Triết học hoặc Văn hóa Việt Nam

PC1

4

0

4

I, II, III

Phần 2: Kiến thức cơ bản và chuyên ngành (11 tín chỉ)

Môn bắt buộc (05 tín chỉ)

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

PC5

3

0

3

I

 2

Chuyên đề

PC6

0

2

2

II

Môn tự chọn (06 tín chỉ)

1

Ứng dụng vi sinh học

BC3

2

1

3

I

2

Hóa sinh cao cấp

PC4

2

1

3

I

3

Miễn dịch học phân tử

BC2

2

1

3

I

4

Công nghệ gene

AC1

2

1

3

I

Thesis (30 credits)

0

30

30

II, III

Tổng cộng

45

 


 

9.  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

 

  • Phương pháp NCKH (Research Methodology)

Phương pháp NCKH là môn bắt buộc trong chương trình đào tạo Thạc sỹ CNSH. Nội dung chính của môn học bao gồm phương pháp xác định vấn đề cần nghiên cứu, kiểm định giả thuyết, thiết kế thí nghiệm/thu mẫu, xử lý số liệu bằng thống kê sinh học, trình bày và phản biện kết quả nghiên cứu. Mỗi chuyên đề được thiết kế với các điển học cụ thể về CNSH và bài tập đi kèm. 

  • Chuyên đề (Special Study)

Là môn học tự chọn cho các học viên theo phương thức nghiên cứu. Học viên chọn 1 trong các chuyên đề Khoa giới thiệu và sẽ được giảng viên hướng dẫn về chuyên môn để có thể tìm hiểu sâu và trình bày 2 seminars để hội đồng đánh giá. Tên và nội dung cụ thể của seminar do giảng viên hướng dẫn qui định và phải phù hợp với tên của chuyên đề cũng như các định hướng về nội dung trình bày trong đề cương chi tiết.

  • Hóa sinh nâng cao (Advanced Biochemistry)

Môn học mang đến các các phương pháp nghiên cứu và thành tựu nghiên cứu về khoa học về quá trình sinh hóa diễn ra ở mức độ tế bào và các cơ quan tế bào; các quá trình điều tiết hoạt động của enzyme; bản chất của các chất xúc tác, khả năng xúc tác và hoạt hóa của enzyme trong các chuỗi phản ứng sinh hóa thiết yếu xảy ra ở tế bào sống; kỹ thuật tách chiết, tổng hợp và các ứng dụng của enzyme trong công nghệ dược liệu.

  • Kỹ thuật Di truyền (Genetic Engineering)

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản và ứng dụng sinh học phân tử hiện đại cùng với các kỹ thuật, thao tác trên phân tử nucleic acid: kỹ thuật tái tổ hợp DNA, chuyển gene, tạo dòng, … trong biền đổi và phát hiện sự biến đổi di truyền trên sinh vật sống: vi khuẩn, thực vật, động vật, và con người. Các phương pháp thực hiện và quy trình tạo dòng gene mục tiêu phục vụ công tác tạo sinh vật biến đổi gene được mô tả và thực hiện

  • Vi sinh học ứng dụng (Applied Microbiology)

Môn học trang bị các kiến thức cơ bản về vai trò của vi sinh vật trên nhiều mặt của khoa học và cuộc sống bao gồm trong y học với các vi sinh vật gây bệnh, phương thức gây bệnh và dịch tễ học của các bệnh do vi sinh vật gây ra, trong sản xuất công- nông nghiệp với các ứng dụng sản xuất các sản phẩm có ý nghĩa thực tiễn, tăng sản lượng, bảo quản sản phẩm và xử lý chất thải môi trường. Môn học mang đến các các phương pháp tiếp cận, nghiên cứu và nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật trong y học và sản xuất. Do đó, môn học sẽ bao gồm các phương pháp, kỹ thuật phân lập, nuôi cấy, định dạng và định lượng một số vi sinh vật có ứng dụng nhiều nhất trong y học và sản xuất.

  • Miễn dịch học Phân tử (Molecular Immunology)

Môn học trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về miễn dịch học ở người, cả hệ thống miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch đặc hiệu. Môn học cũng đề cập đến việc áp dụng các kỹ thuật miễn dịch trong chẩn đoán và nghiên cứu, cũng như kiến thức về các bệnh lý miễn dịch. Các kiến thức được được trình bày từ mức độ đại thể đến vi thể, phân tử.

 

spacer
dummy