01 Tháng Sáu 2023

 

Đội ngũ giảng viên của Khoa CNSH gồm người nước ngoài và người Việt nam tốt nghiệp sau đại học 100% từ các đại học uy tín ở nước ngoài, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và làm việc trong môi trường quốc tế, tận tâm với sinh viên. Khoa CNSH được Trường Đại học Quốc tế vinh danh là “Tập thể Học thuật xuất sắc nhất” năm 2008, 2010 và 2011; giải thưởng “Giảng viên của năm” cho 2 cán bộ giảng dạy năm 2009 và 2010. Tập thể nữ giảng viên Khoa CNSH cũng đã được Đại học Quốc gia TPHCM khen thưởng là nhóm nghiên cứu khoa học có thành tích xuất sắc năm học 2008-2009.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận

Tái biệt hóa tế bào

nvthuan@hcmiu.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Toàn

Vật liệu sinh học

nvtoan@hcmiu.edu.vn

TS. Đăng Quốc Tuấn

Kỹ thuật Thực phẩm

dqtuan@hcmiu.edu.vn

TS. Hoàng Lê Sơn

Hóa sinh, Dược học

lshoang@gmail.com

PGS.TS Trần Văn Minh

CNSH Thực vật

drminh.ptntd@yahoo.com

TS. Nguyễn Minh Thành

Di truyền, Nuôi trồng Thủy sản

nmthanh@hcmiu.edu.vn

PSG. TS. Nguyễn Hoàng Khuê Tú

Vi sinh Phân tử

nhktu@hcmiu.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Phương Thảo

CNSH Phân tử

npthao@hcmiu.edu.vn

PGS. TS. Phạm Văn Hùng

Hóa thực phẩm

pvhung@hcmiu.edu.vn

PGS. TS. Lê Thị Lý

Tin sinh học, Chế tạo thuốc

lyle@ks.uiuc.edu

TS. Bùi Hồng Thủy
Công nghệ sinh học
bhthuy@hcmiu.edu.vn

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh

Công nghệ Sinh học

ttmhanh@hcmiu.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Y Vi Sinh

ntthoai@hcmiu.edu.vn

TS. Nguyễn Tấn Khôi

Hóa học, CNSH Protein

ntkhoi@hcmiu.edu.vn

PGS. TS. Huỳnh Kim Lâm

Hóa học tính toán

hklam@hcmiu.edu.vn

TS. Nguyễn Thảo Trang

Phân tích Hóa Sinh

nttrang@hcmiu.edu.vn

TS. Lê Hồng Phú

Hóa sinh, Các quá trình lên men

lhphu@hcmiu.edu.vn

TS. Phạm Thị Hoa

Khoa học môi trường

pthoa@hcmiu.edu.vn

TS. Nguyễn Vũ Hồng Hà

 Công nghệ thực phẩm

nvhha@hcmiu.edu.vn

ThS. Tống Thị Hằng

Sinh học phân tử

tthang@hcmiu.edu.vn

TS. Nguyễn Tuyết Mai
Công nghệ thực phẩm
ntmai@hcmiu.edu.vn

TS. Bùi Thị Hồng Hạnh

CNSH phân tử

bthhanh@hcmiu.edu.vn

TS. Nguyễn Trọng Nam
Hóa học
ntnam@hcmiu.edu.vn

ThS. Bùi Xuân Anh Đào

Khoa học môi trường

bxadao@hcmiu.edu.

TS. Nguyễn Trần Diễm Hằng
Sinh học phân tử, Sinh học tế bàontdhang@hcmiu.edu.vn
 ThS. Nguyễn Hồng Lan Quản lý tài nguyên thiên nhiên nhlan@hcmiu.edu.vn
 TS . Trần Thị Minh Đức Hóa Sinh ttmduc@hcmiu.edu.vn
 TS. Nguyễn Thị Khánh Vân Hóa học ntkvan@hcmiu.edu.vn
 TS. Lê Ngọc Liễu  lnlieu@hcmiu.edu.vn

 

NGHIÊN CỨU VIÊN/TRỢ GIẢNG/KỸ THUẬT VIÊN PTN 

ThS. Hoàng Thị Lan Xuân

Nghiên cứu viên

htlxuan@hcmiu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thiên Quang

Nghiên cứu viên

ntquang@hcmiu.edu.vn

ThS. Huỳnh Nhật Phương Kim

Nghiên cứu viên

hnpkim@hcmiu.edu.vn

ThS. Trần Thị Quỳnh Dao

Nghiên cứu viên

ttqdao@hcmiu.edu.vn

ThS. Võ Thị Minh Thư

Nghiên cứu viên

vtmthu@hcmiu.edu.vn

Nguyễn Thị Mai TrâmNghiên cứu viên
ntmtram@hcmiu.edu.vn
ThS. Đoàn Thị Thanh Vinh
Nghiên cứu viên
dttvinh@hcmiu.edu.vn
ThS. Đỗ Ngọc Phúc Châu
Nghiên cứu viên
dnpchau@hcmiu.edu.vn

ThS. Nguyễn Hồng Long

Nghiên cứu viên

nhlong@hcmiu.edu.vn

ThS. Trịnh Thị Trúc Ly
Nghiên cứu viên
tttly@hcmiu.edu.vn
ThS. Lê Trần Hồng Ngọc
Nghiên cứu viên
lthngoc@hcmiu.edu.vn
ThS. Lê Nguyễn Thiên Phúc
Nghiên cứu viên
lntphuc@hcmiu.edu.vn
 ThS. Bùi Ngọc Yến Trâm Nghiên cứu viên bnytram@hcmiu.edu.vn

ThS. Nguyễn Đức Việt

Trợ Giảng

ndviet@hcmiu.edu.vn

ThS. Nguyễn Tường Linh

Trợ Giảng

ntlinh@hcmiu.edu.vn

ThS. Nguyễn Diệu Hoài Chân

Trợ Giảng

ndhchan@hcmiu.edu.vn

ThS. Trần Minh Nhựt

Trợ Giảng

tmnhut@hcmiu.edu.vn

CN. Huỳnh Kỳ Nhã

Trợ Giảng

hknha@hcmiu.edu.vn

 CN. Nguyễn Thanh PhongTrợ Giảng phongnt@hcmiu.edu.vn
ThS. Nguyễn Diên Thanh Giang
Trợ lý nghiên cứu
ndtgiang@hcmiu.edu.vn
ThS. Nguyễn Bình Anh Thư
Trợ lý nghiên cứu
nbathu@hcmiu.edu.vn

ThS. Đặng Thị Lan Anh

Trợ lý Quản lý phòng thí nghiệm

dtlanh@hcmiu.edu.vn

ThS. Nguyễn Ngọc Hữu
Kỹ thuật viên PTN
nnhuu@hcmiu.edu.vn
ThS. Phạm Vân Kim Ngọc
Kỹ thuật viên PTN
pvkngoc@hcmiu.edu.vn
CN. Nguyễn Trọng Thức
Kỹ thuật viên PTN
ntthuc@hcmiu.edu.vn
 CN. Đỗ Hoàng Thu Trang Kỹ thuật viên PTN dhttrang@hcmiu.edu.vn
 ThS. Phan Công Hoàng Kỹ thuật viên PTN pchoang@hcmiu.edu.vn
 CN. Nguyễn Giảng Thu Lan Kỹ thuật viên PTN ngtlan@hcmiu.edu.vn
 ThS. Bùi Thanh Hòa Kỹ thuật viên PTN bthoa@hcmiu.edu.vn
 CN. Lê Võ Duy Giang Kỹ thuật viên PTN lvdgiang@hcmiu.edu.vn
 CN. Mai Nguyễn Trâm Anh Kỹ thuật viên PTN mntanh@hcmiu.edu.vn

 

 CÁN BỘ ĐÃ LÀM VIỆC TẠI KHOA

PGS. TS Hoàng Tùng
Giảng viên
Bộ môn Khoa học Thủy sản
ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 Trợ Giảng
Bộ môn Công nghệ Thực Phẩm
 ThS. Trương Thị Bích Liễu Kỹ thuật viên PTNBộ môn Công nghệ Thực Phẩm
 Cn. Phan Trọng Nghĩa Kỹ Thậut viên PTN Bộ môn Hóa ứng dụng GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG TRONG NƯỚC

1

TS. Nguyễn Như Trí (ĐH Nông Lâm TPHCM), tốt nghiệp tiến sỹ tại Auburn University, Hoa Kỳ

2

TS. Nguyễn Phú Hòa (ĐH Nông Lâm TPHCM), tốt nghiệp tiến sĩ tại Asian Institute of Technology, Thái Lan

3

TS. Trần Thị Mỹ Diệu (ĐH Văn Lang), tốt nghiệp tiến sĩ tại Wageningen University, Hà Lan

4

TS. Trương Hà Phương (RIA 3), tốt nghiệp tiến sĩ tại Queensland University of Technology (Australia)

5

TS. Phạm Quốc Hùng (Đại học Nha Trang), tốt nghiệp tiến sĩ theo chương trình kiên kết với Norwegian University of Science and Technology

6

GS.TS. Lưu Duẩn (Đại học kỹ thuật Sài Gòn), tốt nghiệp tiến sĩ tại Humboldt University, Cộng Hòa Liên Bang Đức

7

TS. Phan Tại Huân (ĐH Nông Lâm  TPHCM), tốt nghiệp tiến sĩ tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

8

PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn (ĐH Bách Khoa TPHCM), tốt nghiệp tiến sĩ tại National Polytechniques of Toulouse (Pháp)

9

PGS.TS Nguyễn Đức Lượng (ĐH Bách Khoa TPHCM), tốt nghiệp tiến sĩ tại Công Hòa Liên Bang Nga

10

TS. Hoàng Kim Anh (ĐH kỹ thuật Sài Gòn), tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Bách Khoa TPHCM.

11
PGS. TS. Nguyễn Thị Huệ (Đại học Tự Nhiên TPHCM), tốt nghiệp tiến sĩ Open University, Anh

 

spacer
dummy