01 Tháng Sáu 2023

Phòng thí nghiệm CNSH Biển

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Biển được đầu tư 6 tỷ, diện tích 82m2 và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2012. Mục tiêu của phòng thí nghiệm là phục vụ giảng dạy bậc đại học, sau đại học, phục vụ các nghiên cứu trong lĩnh vực vi sinh nói chung và vi sinh ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản nói riêng. Về mặt giảng dạy, phòng thí nghiệm hiện đang phục vụ tổ chức giảng dạy thực hành cho 06 môn học trình độ đại học là

  • Vi sinh
  • Vi sinh thủy sản
  • Vi sinh y học
  • Bệnh học thủy sản
  • Di truyền và chọn giống trong nuôi trồng thủy sản
  • Công nghệ sinh học biển

Và phục vụ giảng dạy cho 01 môn học trình độ sau đại học là Vi sinh ứng dụng.

Về mặt nghiên cứu, phòng thí nghiệm phục vụ, hỗ trợ các nghiên cứu của sinh viên làm đề tài tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu của các giảng viên, nghiên cứu viên, nhóm nghiên cứu từ các dự án trong và ngoài nước về các lĩnh vực bệnh học trên thủy sản và các ứng dụng của vi sinh trong nuôi trồng thủy sản và xử lý môi trường. Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Biển phát triển theo định hướng tiến tới thành lập trung tâm nghiên cứu, khai thác và ứng dụng tiềm năng của biển trong các lĩnh vực có liên quan như vi sinh môi trường, ứng dụng công nghệ gene trong thủy sản, tách chiết các hoạt chất sinh học, nghiên cứu phát triển các nguồn thực phẩm và dược liệu từ biển... Tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận, hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác nước ngoài nhằm nghiên cứu, triển khai công tác chuyển giao công nghệ, đem lại hiệu quả thiết thực, phục vụ phát triển kinh tế của đất nướcThông tin chi tiết:

  • Phòng: BCL4, BCL5
  • Quản lý phòng thí nghiệm: Kỹ thuật viên- Nguyễn Trọng Thức
  • Số điện thoại: (+84) 8 37244270 (ext: 3206)
  • Danh sách thiết bị: Download

 
spacer
dummy