01 Tháng Sáu 2023

Phòng thí nghiệm Công nghệ Tảo

Phòng thí nghiệm Công nghệ tảo được đầu tư khoảng 4,2 tỷ đồng, diện tích 32m2 và đưa vào sử dụng năm 2012. Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Tảo phát triển theo định hướng:

  • Xây dựng ngân hàng gene về đa dạng sinh học các chủng tảo nội địa Việt Nam.
  • Dựa trên nền tảng của sinh học phân tử, nghiên cứu cải thiện các hợp chất sinh học cho nhiên liệu sinh học, dược liệu,..từ ngân hàng các chủng tảo có giá trị phù hợp.
  • Nghiên cứu quy trình nuôi công nghiệp phù hợp với điều kiện khí hậu ở Việt Nam, và ly trích các hợp chất sinh học từ các chủng tảo có giá trị của Việt Nam.

Phòng thí nghiệm Công Nghệ Tảo có nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống nuôi tảo quang sinh, máy đọc đĩa, hệ thống kính hiển vi huỳnh quang có camera kỹ thuật số chuyên dụng.

Thông tin chi tiết:

  • Phòng: BCL3
  • Quản lý khu thực nghiệm: Kỹ thuật viên- Nguyễn Giảng Thu Lan và Trợ giảng-Trần Minh Nhựt
  • Số điện thoại: (+84) 8 37244270 (ext: 3206)
  • Danh sách thiệt bị: Download

 

spacer
dummy