01 Tháng Sáu 2023

Phòng thí nghiệm Trung tâm

Phòng thí nghiệm Trung tâm được đầu tư khoảng 3,47 tỷ đồng, diện tích 46m2 và đưa vào sử dụng năm 2015. Phòng thí nghiệm Trung tâm phát triển theo định hướng nghiên cứu, chỉ dành cho thầy, cô, các nghiên cứu viên và các học viên cao học. Phòng thí nghiệm Trung Tâm phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học của nhiều ngành khác nhau với nhiều máy móc hiện đại như máy đo quang phổ, hệ thống lên men tự động, bộ trích béo, bộ lọc chân không.

 

Thông tin chi tiết:

  • Phòng: BCL
  • Quản lý phòng thí nghiệm: Kỹ thuật viên- Nguyễn Giảng Thu Lan và Trợ giảng- Trần Minh Nhựt
  • Số điện thoại: (+84) 8 37244270 (ext: 3206)
  • Danh sách thiết bị: Download

 

 

spacer
dummy