20 Tháng Mười 2021
Thông báo
Thông báo về việc Đăng ký Nhóm Khởi nghiệp (28/03/2019)
Học Bổng TF Learn Tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) (26/03/2019)
Kỳ thi tiếng Anh cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2017-2018 (24/09/2018)
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THESIS HKI, NĂM HỌC 2018-2019 (30/08/2018)
VIỆC TỒ CHỨC HƯỚNG DÂN ÔN TẬP VÀ LỊCH THI TIẾNG ANH THEO CHUẨN CỦA UWE (30/05/2018)
Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh đầu ra (04/12/2017)
Thông báo hủy các lớp (6-18/11/2017) (08/11/2017)
Hướng dẫn đăng ký môn PHYSICAL TRAINING cho sinh viên K17 (07/11/2017)
Thông báo thi tiếng Anh đầu ra tháng 11/2017 (03/11/2017)
Dời phòng học môn ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY (05/10/2017)
Next

spacer
dummy