17 Tháng Giêng 2019
Thông báo
Kỳ thi tiếng Anh cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2017-2018 (24/09/2018)
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THESIS HKI, NĂM HỌC 2018-2019 (30/08/2018)
VIỆC TỒ CHỨC HƯỚNG DÂN ÔN TẬP VÀ LỊCH THI TIẾNG ANH THEO CHUẨN CỦA UWE (30/05/2018)
Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh đầu ra (04/12/2017)
Thông báo hủy các lớp (6-18/11/2017) (08/11/2017)
Hướng dẫn đăng ký môn PHYSICAL TRAINING cho sinh viên K17 (07/11/2017)
Thông báo thi tiếng Anh đầu ra tháng 11/2017 (03/11/2017)
Dời phòng học môn ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY (05/10/2017)
Hủy lớp Bioinformatics (05/10/2017)
Thông báo thay đổi phòng học (02-05/10/2017) (02/10/2017)
Next

spacer
dummy