12 Tháng Bảy 2020
Thứ Sáu, 07/10/2016

Đổi phòng học của lớp GENERAL BIOCHEMISTRY 2


[Trờ về]

Tin khác
Hủy lớp CROP BIOTECHNOLOGY (07/10)
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp HKII, 2015-2016 (07/10)
Hủy lớp CEREAL PRODUCT TECHNOLOGY và FOOD ANALYSIS (04/10)
Hủy lớp FOOD MICROBIOLOGY (02/10)
Thay đổi phòng học môn FOOD ANALYSIS (29/09)
V/v Tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2016 (29/09)
Họp lớp sinh viên liên kết (28/09)
Hủy các môn học trong học kỳ I, 2016-2017 (27/09)
Thông báo về việc thay đổi phòng học học kì 1 năm học 2015 - 2016 (27/09)
Danh sách sinh viên bảo vệ proposal, học kỳ I (16-17) (22/09)

spacer
dummy