12 Tháng Bảy 2020
Thứ Ba, 11/10/2016

Hủy lớp BIOCHEMISTRY và HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY

- Lớp BIOCHEMISTRY (Giảng viên: TS. Lê Hồng Phú) sẽ bị huy vào thứ bảy ngày 15/10/2016.

- Lớp HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY ( Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Văn Thuận) sẽ bị huy vào thứ bảy ngày 15/10/2016.

Lớp học bù sẽ được thông báo sau.

[Trờ về]

Tin khác
Tổ chức sinh hoạt công dân đầu năm giữa khóa (11/10)
Đổi phòng học của lớp GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (07/10)
Hủy lớp CROP BIOTECHNOLOGY (07/10)
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp HKII, 2015-2016 (07/10)
Hủy lớp CEREAL PRODUCT TECHNOLOGY và FOOD ANALYSIS (04/10)
Hủy lớp FOOD MICROBIOLOGY (02/10)
Thay đổi phòng học môn FOOD ANALYSIS (29/09)
V/v Tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2016 (29/09)
Họp lớp sinh viên liên kết (28/09)
Hủy các môn học trong học kỳ I, 2016-2017 (27/09)

spacer
dummy