15 Tháng Tám 2020
Thứ Ba, 11/10/2016

Dời lịch học môn GENERAL CHEMISTRY LABORATORY

Môn GENERAL CHEMISTRY LABORATORY của Thầy Lê Nguyễn Thiên Phúc sẽ bắt đầu dạy buổi đầu tiên theo như lịch bên dưới. Các em sinh viên thuộc nhóm và lớp nào thì học đúng lớp đó. Vắng mặt hay tự ý chuyển sang lớp khác sẽ bị cấm thi theo như quy định.

+ Lớp sáng thứ 7 (nhóm 14): sáng thứ 7, 15/10/2016, phòng LA1.502
+ Lớp sáng thứ 2 (nhóm 12): sáng thứ 2, 17/10/2016, phòng LA1.501
+ Lớp chiều thứ 2 (nhóm 11): chiều thứ 2, 17/10/2016, phòng LA1.501
+ Lớp sáng thứ 3 (nhóm 10): sáng thứ 3, 18/10/2016, phòng LA1.501
+ Lớp chiều thứ 6 (nhóm 09): chiều thứ 6, 21/10/2016, phòng LA1.501

[Trờ về]

Tin khác
Hủy lớp BIOCHEMISTRY và HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY (11/10)
Tổ chức sinh hoạt công dân đầu năm giữa khóa (11/10)
Đổi phòng học của lớp GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (07/10)
Hủy lớp CROP BIOTECHNOLOGY (07/10)
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp HKII, 2015-2016 (07/10)
Hủy lớp CEREAL PRODUCT TECHNOLOGY và FOOD ANALYSIS (04/10)
Hủy lớp FOOD MICROBIOLOGY (02/10)
Thay đổi phòng học môn FOOD ANALYSIS (29/09)
V/v Tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2016 (29/09)
Họp lớp sinh viên liên kết (28/09)

spacer
dummy