12 Tháng Bảy 2020
Thứ Tư, 12/10/2016

Dời lịch học môn CHEMISTRY LABORATORY (MSc. Nguyễn Tường Linh)

Môn Chemistry Laboratory của Cô Nguyễn Tường Linh sẽ bắt đầu học theo thời khóa biểu bên dưới:

- Lớp sáng thứ 2 (nhóm 6): sáng thứ 2 ngày 17/10/2016, phòng LA1.502

​- Lớp sáng thứ 4 (nhóm 5): sáng thứ 4 ngày 19/10/2016, phòng LA1.502

- Lớp sáng thứ 5 (nhóm 15): sáng thứ 5 ngày 20/10/2016, phòng LA1.502​

​- Lớp sáng thứ 7 (nhóm 4): sáng thứ 7 ngày 22/10/2016, phòng LA1.501

- Lớp chiều thứ 7 (nhóm 2): chiều thứ 7 ngày 22/10/2016, phòng LA1.502

[Trờ về]

Tin khác
Thay đổi phòng học môn PLANT PHYSIOLOGY (11/10)
Dời lịch học môn GENERAL CHEMISTRY LABORATORY (11/10)
Hủy lớp BIOCHEMISTRY và HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY (11/10)
Tổ chức sinh hoạt công dân đầu năm giữa khóa (11/10)
Đổi phòng học của lớp GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (07/10)
Hủy lớp CROP BIOTECHNOLOGY (07/10)
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp HKII, 2015-2016 (07/10)
Hủy lớp CEREAL PRODUCT TECHNOLOGY và FOOD ANALYSIS (04/10)
Hủy lớp FOOD MICROBIOLOGY (02/10)
Thay đổi phòng học môn FOOD ANALYSIS (29/09)

spacer
dummy