15 Tháng Tám 2020
Thứ Ba, 25/10/2016

Lịch học bù lớp METHOD IN BIOCHEMISTRY 1 và GENERAL BIOCHEMISTRY 2

1. Lớp METHOD IN BIOCHEMISTRY 1 sẽ học bù vào chiều thứ 4 (1:00), ngày 26/10/2016, tại phòng A2.303

2. Lớp GENERAL BIOCHEMISTRY 2 sẽ học bù vào sáng thứ 5 (8:00), ngày 27/10/2016, tại phòng B801

[Trờ về]

Tin khác
Hủy lớp MOLECULAR GENETICS và lớp lab AQUATIC MICROBIOLOGY (24/10)
Dời lịch học môn CHEMISTRY LABORATORY (MSc. Nguyễn Tường Linh) (12/10)
Thay đổi phòng học môn PLANT PHYSIOLOGY (11/10)
Dời lịch học môn GENERAL CHEMISTRY LABORATORY (11/10)
Hủy lớp BIOCHEMISTRY và HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY (11/10)
Tổ chức sinh hoạt công dân đầu năm giữa khóa (11/10)
Đổi phòng học của lớp GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (07/10)
Hủy lớp CROP BIOTECHNOLOGY (07/10)
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp HKII, 2015-2016 (07/10)
Hủy lớp CEREAL PRODUCT TECHNOLOGY và FOOD ANALYSIS (04/10)

spacer
dummy