15 Tháng Tám 2020
Thứ Ba, 01/11/2016

Giáo trình thực hành môn Biology

Sinh viên có đăng ký lớp thực hành môn Biology của cô Đoàn Thị Thanh VInh có thể tải giáo trình thực hành mà cô đã cập nhật tại đây
[Trờ về]

Tin khác
Lịch học bù lớp METHOD IN BIOCHEMISTRY 1 và GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (25/10)
Hủy lớp MOLECULAR GENETICS và lớp lab AQUATIC MICROBIOLOGY (24/10)
Dời lịch học môn CHEMISTRY LABORATORY (MSc. Nguyễn Tường Linh) (12/10)
Thay đổi phòng học môn PLANT PHYSIOLOGY (11/10)
Dời lịch học môn GENERAL CHEMISTRY LABORATORY (11/10)
Hủy lớp BIOCHEMISTRY và HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY (11/10)
Tổ chức sinh hoạt công dân đầu năm giữa khóa (11/10)
Đổi phòng học của lớp GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (07/10)
Hủy lớp CROP BIOTECHNOLOGY (07/10)
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp HKII, 2015-2016 (07/10)

spacer
dummy