12 Tháng Bảy 2020
Thứ Ba, 15/11/2016

Hủy lớp

- Lớp ENZYME AND FOOD FERMENTATION  (Giảng viên: PGS. TS. Lê Văn Việt Mẫn) bị hủy sáng thứ Ba tuần này (15/11/2016)
- Lớp MOLECULAR BIOTECHNOLOGY (Giảng viên: TS. Bùi Thị Hồng Hạnh) sẽ bị hủy vào chiều thứ Ba tuần này (15/11/2016)
- Lớp EXPERIMENTAL DESIGN (Giảng viên: PGS. TS. Hoàng Tùng) sẽ bị hủy vào thứ Ba tuần này (15/11/2016) và thứ Năm tuần này (17/11/2016)

Các lớp học bù sẽ được thông báo sau.
[Trờ về]

Tin khác
Giáo trình thực hành môn Biology (01/11)
Lịch học bù lớp METHOD IN BIOCHEMISTRY 1 và GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (25/10)
Hủy lớp MOLECULAR GENETICS và lớp lab AQUATIC MICROBIOLOGY (24/10)
Dời lịch học môn CHEMISTRY LABORATORY (MSc. Nguyễn Tường Linh) (12/10)
Thay đổi phòng học môn PLANT PHYSIOLOGY (11/10)
Dời lịch học môn GENERAL CHEMISTRY LABORATORY (11/10)
Hủy lớp BIOCHEMISTRY và HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY (11/10)
Tổ chức sinh hoạt công dân đầu năm giữa khóa (11/10)
Đổi phòng học của lớp GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (07/10)
Hủy lớp CROP BIOTECHNOLOGY (07/10)

spacer
dummy