15 Tháng Tám 2020
Thứ Sáu, 25/11/2016

đăng ký môn học giáo dục thể chất 2 cho sinh viên năm nhất, học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên năm nhất, về thời gian đăng ký và hướng dẫn đăng ký chọn môn học thể dục trong học kỳ 2, năm học 2016 – 2017:

Đối tượng: sinh viên chương trình trong nước cấp bằng và chương trình liên kết với Đại học SUNY Binghamton.

Thời gian: Từ thứ Hai (21/11/2016) đến thứ Sáu (25/11/2016), từ 8h00 đến 16h00 hằng ngày.

Hướng dẫn đăng ký: Huong_Dan_Dang_Ky_TD

Danh sách các nhóm môn học(GDTC 2) trong học kỳ 2, năm 2016-2017:

Subject

Group

Course name

Volume

Physical Training 2

(PT002IU)

1

Swimming

180

2

Table Tennis

200

3

Aerobic

100

4

Martial Art

180

5

Basketball

180

6

Volleyball

180

7

Chess

150

  Lưu ý: - Việc đăng ký GDTC 2 nhằm mục đích cho sinh viên chọn môn học của GDTC 2. Buổi học trong tuần, phòng học sẽ được thông báo chính thức sau.
- Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, với những sinh viên chưa đăng ký, phòng đào tạo sẽ đăng ký ngẫu nhiên cho sinh viên vào các nhóm môn học còn trống.

Ø Theo dõi các địa điểm theo danh sách sau :

§   Swimming: Swimming pool at Ho Chi Minh City University of Sport

§   Martial art: Stadium of Martial art at Ho Chi Minh City University of Sport

§   Volleyball: Sport ground at Ho Chi Minh City University of Sport

§   Basketball: Sport ground at Ho Chi Minh City University of Sport

§   Aerobic: Stadium at Ho Chi Minh City University of Sport

§   Table Tennis: 4th floor at International University

§   Chess: Classroom at International University (check on schedule)

Mọi thắc mắc, vấn đề phát sinh, xin vui lòng liên hệ:

Anh Nguyễn Phi Viễn - Phòng Đào tạo Đại học: O2.708

Email: npvien@hcmiu.edu.vn và số điện thoại: 08.37244270 (ext: 3229)

[Trờ về]

Tin khác
Hủy lớp (15/11)
Giáo trình thực hành môn Biology (01/11)
Lịch học bù lớp METHOD IN BIOCHEMISTRY 1 và GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (25/10)
Hủy lớp MOLECULAR GENETICS và lớp lab AQUATIC MICROBIOLOGY (24/10)
Dời lịch học môn CHEMISTRY LABORATORY (MSc. Nguyễn Tường Linh) (12/10)
Thay đổi phòng học môn PLANT PHYSIOLOGY (11/10)
Dời lịch học môn GENERAL CHEMISTRY LABORATORY (11/10)
Hủy lớp BIOCHEMISTRY và HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY (11/10)
Tổ chức sinh hoạt công dân đầu năm giữa khóa (11/10)
Đổi phòng học của lớp GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (07/10)

spacer
dummy