15 Tháng Tám 2020
Thứ Tư, 30/11/2016

Đổi phòng học môn BIOLOGY và CROP BIOTECHNOLOGY

- Môn Biology  (Giảng viên: TS. Bùi Hồng Thủy,  lớp buổi chiều thứ 5 (01/12/2016 ) sẽ chuyển sang phòng học mới A1.409 (phòng học cũ A2.307)

 

- Môn Crop Biotechnology (Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Phương Thảo), lớp buổi chiều thứ sáu (02/12/2016) - sẽ chuyển sang phòng học mới A2.410 (phòng cũ A2.403).

Việc đổi phòng này sẽ chỉ áp dụng trong 2 ngày 01 & 02/12. Các tuần tiếp theo vẫn tiếp tục học theo lịch bình thường.[Trờ về]

Tin khác
đăng ký môn học giáo dục thể chất 2 cho sinh viên năm nhất, học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (25/11)
Hủy lớp (15/11)
Giáo trình thực hành môn Biology (01/11)
Lịch học bù lớp METHOD IN BIOCHEMISTRY 1 và GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (25/10)
Hủy lớp MOLECULAR GENETICS và lớp lab AQUATIC MICROBIOLOGY (24/10)
Dời lịch học môn CHEMISTRY LABORATORY (MSc. Nguyễn Tường Linh) (12/10)
Thay đổi phòng học môn PLANT PHYSIOLOGY (11/10)
Dời lịch học môn GENERAL CHEMISTRY LABORATORY (11/10)
Hủy lớp BIOCHEMISTRY và HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY (11/10)
Tổ chức sinh hoạt công dân đầu năm giữa khóa (11/10)

spacer
dummy