15 Tháng Tám 2020
Thứ Sáu, 16/12/2016

Thay đổi phòng học môn PLANT PHYSIOLOGY

Lớp PLANT PHYSIOLOGY (Giảng viên: PGS. TS. Trần Văn Minh) sẽ DỜI SANG phòng A1. 402 (cơ sở tại Thủ Đức) vào thứ bảy tuần này (17/12/2016).
[Trờ về]

Tin khác
Đổi phòng học môn BIOLOGY và CROP BIOTECHNOLOGY (30/11)
đăng ký môn học giáo dục thể chất 2 cho sinh viên năm nhất, học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (25/11)
Hủy lớp (15/11)
Giáo trình thực hành môn Biology (01/11)
Lịch học bù lớp METHOD IN BIOCHEMISTRY 1 và GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (25/10)
Hủy lớp MOLECULAR GENETICS và lớp lab AQUATIC MICROBIOLOGY (24/10)
Dời lịch học môn CHEMISTRY LABORATORY (MSc. Nguyễn Tường Linh) (12/10)
Thay đổi phòng học môn PLANT PHYSIOLOGY (11/10)
Dời lịch học môn GENERAL CHEMISTRY LABORATORY (11/10)
Hủy lớp BIOCHEMISTRY và HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY (11/10)

spacer
dummy