26 Tháng Hai 2020
Thứ Sáu, 08/09/2017

Hủy lớp Biopharmaceutics

Khoa thông báo hủy lớp Biopahrmaceutics (BTBC304IU) trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 do số lượng sinh viên đăgn ký quá ít. Các bạn sinh viên đã đăng ký môn này vui llòng đăng ký môn học khác trong tuần add/drop môn học (11/09/2017)

[Trờ về]

Tin khác
Kế hoạch hướng dẫn và chấm luận văn tốt nghiệp, HKI 2017-2018 (16/08)
kế hoạch tổ chức internship hè 2016-2017 (22/05)
thông báo điểm final học kì 1, năm học 2016-2017 (09/02)
Thay đổi phòng học môn PLANT PHYSIOLOGY (16/12)
Đổi phòng học môn BIOLOGY và CROP BIOTECHNOLOGY (30/11)
đăng ký môn học giáo dục thể chất 2 cho sinh viên năm nhất, học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (25/11)
Hủy lớp (15/11)
Giáo trình thực hành môn Biology (01/11)
Lịch học bù lớp METHOD IN BIOCHEMISTRY 1 và GENERAL BIOCHEMISTRY 2 (25/10)
Hủy lớp MOLECULAR GENETICS và lớp lab AQUATIC MICROBIOLOGY (24/10)

spacer
dummy