12 Tháng Bảy 2020
Thứ Ba, 12/09/2017

Thông báo hủy lớp INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY

Lớp INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY (giảng viên: TS. Trần Thị Minh Đức) sẽ bị hủy vào chiều thứ Tư 13/09/2017. Lịch học bù sẽ được thông báo sau.

[Trờ về]

Tin khác
Thông báo các lớp của cô Hoài (12/09)
Hủy lớp Biopharmaceutics (08/09)
Kế hoạch hướng dẫn và chấm luận văn tốt nghiệp, HKI 2017-2018 (16/08)
kế hoạch tổ chức internship hè 2016-2017 (22/05)
thông báo điểm final học kì 1, năm học 2016-2017 (09/02)
Thay đổi phòng học môn PLANT PHYSIOLOGY (16/12)
Đổi phòng học môn BIOLOGY và CROP BIOTECHNOLOGY (30/11)
đăng ký môn học giáo dục thể chất 2 cho sinh viên năm nhất, học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (25/11)
Hủy lớp (15/11)
Giáo trình thực hành môn Biology (01/11)

spacer
dummy