12 Tháng Bảy 2020
Thứ Năm, 21/09/2017

Đổi phòng học của các môn: Biochemical Separation, Human and Animal Physiology, Organic Chemistry 2

Phòng học cho các môn học sau sẽ bị thay đổi:

- BIOCHEMICAL SEPARATION- Lớp chiều thứ 7 (Giảng viên: TS. Nguyen Van Toan): đổi qua phòng  A2.402
- HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY- Lớp chiều thứ 7 (Giảng viên: PGS. TS. Nguyen Van Thuan): đổi qua phòng A2.501
- ORGANIC CHEMITRY 2- Lớp sáng thứ 4 (Giảng viên: TS. Nguyen Thi Khanh Van): đổi qua phòng L.101
[Trờ về]

Tin khác
thông báo v/v đăng ký môn BIOLOGY (15/09)
Thông báo hủy lớp INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY (12/09)
Thông báo các lớp của cô Hoài (12/09)
Hủy lớp Biopharmaceutics (08/09)
Kế hoạch hướng dẫn và chấm luận văn tốt nghiệp, HKI 2017-2018 (16/08)
kế hoạch tổ chức internship hè 2016-2017 (22/05)
thông báo điểm final học kì 1, năm học 2016-2017 (09/02)
Thay đổi phòng học môn PLANT PHYSIOLOGY (16/12)
Đổi phòng học môn BIOLOGY và CROP BIOTECHNOLOGY (30/11)
đăng ký môn học giáo dục thể chất 2 cho sinh viên năm nhất, học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (25/11)

spacer
dummy