25 Tháng Chín 2020
Thứ Năm, 05/10/2017

Dời phòng học môn ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY

Phòng học cho lớp ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY (Giảng viên: TS. Pham T Hoa) sẽ tạm dời về phòng A2.608 tại cơ sở Thủ Đức vào thứ ba 10/10/2017. 


[Trờ về]

Tin khác
Hủy lớp Bioinformatics (05/10)
Thông báo thay đổi phòng học (02-05/10/2017) (02/10)
Đổi phòng học của các môn: Biochemical Separation, Human and Animal Physiology, Organic Chemistry 2 (21/09)
thông báo v/v đăng ký môn BIOLOGY (15/09)
Thông báo hủy lớp INTRODUCTION TO BIOCHEMISTRY (12/09)
Thông báo các lớp của cô Hoài (12/09)
Hủy lớp Biopharmaceutics (08/09)
Kế hoạch hướng dẫn và chấm luận văn tốt nghiệp, HKI 2017-2018 (16/08)
kế hoạch tổ chức internship hè 2016-2017 (22/05)
thông báo điểm final học kì 1, năm học 2016-2017 (09/02)

spacer
dummy