30 Tháng Mười Một 2021
Thứ Sáu, 19/01/2018

Thời gian điều chình môn học, học kỳ 2 (2017-2018)

 Sinh viên sẽ được thực hiện điều chỉnh đăng ký môn học trực tuyến vào thời gian sau:

- Thời gian sinh viên điều chỉnh đăng ký môn học: 8h00 đến 24h00, từ ngày 22/01/2018 đến 28/01/2018
- Đối tượng: Sinh viên tất cả các khóa, trừ khóa 2017

[Trờ về]

Tin khác
[THÔNG BÁO KHẨN] NGHỈ HỌC DO ẢNH HƯỞNG BÃO TEMBIN (25/12)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN TỪ CƠ SỞ 3B LÝ TỰ TRỌNG SANG CƠ SỞ 234 PASTEUR (30/11)
Chương tình Tiến sĩ về Sinh học Con Người (08/11)
Cuộc thi Stem Cell Innovation (18/10)
Lễ tốt nghiệp 2017 (13/10)
Nhận lễ phục tốt nghiệp năm 2017 (13/10)
Thông bào về kỳ thi tuyển sinh sau đại học- Chương trình thạc sĩ Công nghệ Sinh học (11/10)
Cơ hội việc làm (06/10)
Thông báo v/v thay đổi phòng học ngày 14/10/2017 (29/09)
LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI "SÁNG TẠO NHƯ NGƯỜI THỤY ĐIỂN" (13/09)

spacer
dummy