10 Tháng Mười Hai 2019

Liên hệ

Tòa nhà: A1- Đại học Quốc Tế

Phòng: O1. 708

Điện thoại: (+84) 8 37244270- Ext: 3233

Email: biotech@hcmiu.edu.vn

Website: http://www.hcmiu.edu.vn/biotech-en/

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

spacer
dummy