26 Tháng Hai 2020

Các đối tác hợp tác nghiên cứu của Khoa CNSH

Khoa CNSH – Trường Đại học Quốc Tế có mối liên hệ hợp tác nghiên cứu với các Trường, Viện và PTN trong và ngòai nước, do đó các đề tài nghiên cứu của các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên sẽ được phối hợp triển khai tại cơ sở của các đối tác theo từng chuyên ngành hẹp theo bảng sau.

 

 Chuyên ngành CNSH

 

 

Viện/Trường/PTN hợp tác nghiên cứu và đào tạo

 

 

 

 

 

 

CNSH y sinh, CNSH dược 

+ Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) tại TPHCM

+  Viện Pasteur, TPHCM

+ Research Genomics Centre – Griffith University – Australia

+ Department of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia

+ Viện Y dược học dân tộc Tp.HCM

+ Chemistry Department, University of Utah

+ ĐH Y dược Tp Hồ Chí Minh

+ Viện Miễn dịch và huyết học truyền máu Greifswald, CHLB Đức

+ Viện nghiên cứu phát triển thuốc Louvain, VQ Bỉ

+ Viện kiểm nghiệm thuốc – Bộ Y tế

+ Trường ĐH Kyungwon, Korea

+ Trường ĐH Hiroshina, Japan

+ ĐH Konkuk, Seoul, Korea

+ RIKEN- Center for Developmental Biology (Kobe, Japan)

+ Kinki University, Wakayama, Japan

+ Kobe Univeristy, Kobe, Japan

 

CNSH vi sinh

 

+ Department of Biological Sciences, University of Arkansas

+ Stable Isotope Laboratory, University of Arkansas

+ Prince of Songkla University, Thailand

 

 CNSH thực vật

+ PTN Công nghệ sinh học, Viện Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam

+ PTN trọng điểm Quốc gia về Công nghệ Tế bào Thực vật, TPHCM

+ Trung tâm Nghiên cứu Thực vật RIKEN

+ Viện CNSH

+ Khoa Sinh hoc, ĐH Western Ontario

 

 CNSH động vật

+ PTN Công nghệ Sinh học Phân tử, ĐHQG.TPHCM

+ Trung tâm Nghiên cứu Tế bào gốc, ĐHQG.TPHCM

+ ĐH Konkuk, Seoul, Korea

+ RIKEN- Center for Developmental Biology (Kobe, Japan)


 

 

 

CNSH tính toán

+ Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán TP. HCM

+ Đại học Mỏ Colorado

+ Life Science Laboratory, University of Utah

+ Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (Mỹ)

+ Phòng thí nghiệm Quốc gia về Năng lượng mới (Mỹ)

+ Đại học Quốc gia Đài Loan về Khoa học và Kỹ thuật

+ Đại học Leuven (Bỉ)

+ ĐH Utah

+ University of Michigan

+ Department of Molecular Biology, University of Zielona Góra, Poland

+ Bioinformatics Institute, Singapore


 CNSH thực phẩm

+ The Ohio State University, USA

+ Viện Công nghệ hóa học-VKHCNVN

+ Viện Công nghệ sau thu hoạch

+ Đại học Bách khoa TP HCM

 

 

 

 

 

 

 

 CNSH biển

+ Norwegian University of Science and Technology, Norway

+ University of Maryland, USA

+ Sunshine Coast University, Australia

+ University of Technology, Australia

+ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3, Nha Trang

+ Trường Đại học Nha Trang

+ Sunshine Coast University, Australia

+ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, Bắc Ninh

+ Center for Marine Biotech, Maryland, USA

+ Brooklyn College, CUNY

+ Australian Rivers Institute

+ University of Stirling, UK

+ National Taiwan Ocean University

+ Viện Công nghệ Sinh học, Hà nội

+ CSIRO

+ Queensland University of technology

 

 

CNSH môi trường

+ Norwegian University of Science and Technology, Norway

+ Phòng Dầu khí và xúc tác, Viện Công nghệ Hóa học

+ Đại học Mỏ Colorado

+ Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (Mỹ)

+ Phòng thí nghiệm Quốc gia về Năng lượng mới (Mỹ)

+ Đại học Văn Lang

+ Center for Marine Biotech, Maryland, USA

 

spacer
dummy