01 Tháng Sáu 2023

 ĐIỂM THI

1. Điểm cho sinh viên Đại học

Các bạn sinh viên vào link sau để xem điểm thi (cập nhật 20/09/2017)

https://drive.google.com/drive/folders/0B1bkSMo9AiCXS2M0XzhmcGk1MGM?usp=sharing

2. Điểm cho học viên cao học

http://www.hcmiu.edu.vn/edusoftMaster/


 

 

 

spacer
dummy