26 Tháng Hai 2020

 Sổ Tay Sinh Viên

 Thông Tin Cần Biết 

Download Sổ tay sinh viên ở đây

1. Đăng kí luận văn:

Tiêu chuẩn:

 • Tích lũy thành công tối thiểu 90% số tín chỉ của toàn khóa học.

 • Không bị đình chỉ học vụ.

Thời gian: 16 tuần.

2. Tốt nghiệp:

Sinh viên được xét tốt nghiệp phải hoàn thành những tiêu chí sau:

 • Hòan thành khóa học với điểm trung bình tích lũy ≥ 50.

 • Tiêu chuẩn Anh Ngữ tối thiểu: 550 TOEFL pBT hoặc 79 TOEFL iBT tương đương 6.0 IELTS.

 • Giấy chứng nhận hoàn thành giáo dục quốc phòng.

 • Những yêu cầu khác phù hợp với qui định xét tốt nghiệp do trường đại học Quốc Tế ban hành.

3. Thông tin học bổng:

Mỗi học kì, 10% sinh viên có điểm trung bình tích lũy cao nhất sẽ nhận học bổng từ nhà trường. Trong đó, 4% sinh viên sẽ nhận được học bổng toàn phần (12.000.000 VND/ kì) và 6% sinh viên nhận được học bổng bán phần (6.000.000 VND/ kì).

Yêu cầu tối thiểu:

 • Đăng kí tối đa 14 tín chỉ / kì.

 • Hoàn thành chương trình Anh ngữ Học thuật (AE1).

 • Không rớt bất kì môn học nào trong học kì được xét học bổng.

 • Điểm trung bình tích lũy học kì ≥ 70.

4. Đăng kí môn học:

Nhằm giúp sinh viên thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch học tập, lưa chọn môn học thích hợp cho từng học kì dựa theo điều kiện và năng lực bản thân nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

 • Sinh viên nên đăng kí tối thiểu 12 tín chỉ, ngoại trừ học kì cuối cùng.

 • Sinh viên nên đăng kí tối đa 24 tín chỉ trong một học kì, ngoại trừ học kì cuối cùng, dành cho những sinh viên có điểm trung bình tuần hoàn tích lũy ≥ 65.

 • Mẫu đơn đăng kí môn học phải được cố vấn học vụ duyệt.

Trường hợp đăc biệt, sinh viên phải trình bày để trưởng khoa xem xét.

5. Tiêu chuẩn xếp loại:

Xếp Loại

Thang điểm 0 - 100

Thang điểm 0- 4

Kí tự xếp loại

Đậu

 

Xuất Xắc

85 → 100

4.0

A

Rất Tốt

75 → <85

3.75

A-

Tốt

65 → <75

3.5

B+

Khá Tốt

60 → <65

3.0

B

Khá

55 → <60

2.5

C+

Trung Bình

50 → <55

2.0

C

Rớt

 

Yếu

30 → <50

1.3

D+

Khá Yếu

10 → <30

1.0

D

Rất Yếu

<10

0

F

 

spacer
dummy